decomposition themperature.

ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ КАРБОН-, СИЛІЦІЙ- ТА НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ПЕРОКСИДІВ

Використання полімерних матеріалів вимагає постійного розширення асортименту пероксидних ініціаторів. Силіційвмісні пероксиди володіють підвищеною термічною стійкістю і застосовуються як високотемпературні ініціатори полімеризації. Нітрогенвмісні пероксиди використовуються як низькотемпературні ініціатори полімеризації. Питання термічної стійкості часто є вирішальним для практичного застосування цих сполук. Тому методом диференційно-термічного та термогравіметричного аналізу досліджено термоліз  Карбон-, Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидів.