швидкісний режим

ВИКОРИСТАННЯ ТУФОАРГІЛІТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТИХ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пористі матеріали силікатної природи характеризуються широким спектром експлуатаційних властивостей, що забезпечує значну довговічність, надійність, екологічність  та стабільність властивостей під час їхньої експлуатації в різних середовищах. Серед таких матеріалів вирізняють піноскло. Однак в умовах сучасного ринку широке його використання обмежується, дефіцитністю сировинних ресурсів, значними енергетичними витратами.  У провідних країнах світу піноскло виготовляється як у вигляді блоків різної товщини, так і у вигляді дробленого щебеню чи грануляту різного фракційного складу.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТИХ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Проведено аналіз різновидностей глинистої сировини  яворівського родовища . В польових умовах досліджено умови залягання сировини.  На основі  результатів термогравіметричного та рентгенофазового аналізу встановлено їх мінералогічний склад. Досліджено можливість використання монтморилонітохлоритових карбонатновмісних глин  в шихтових складах системи зламки скла-цеоліт-глина  для одержання пористих склокерамічних матеріалів. Встановлено оптимальний склад вмісту глинистої складової  та температурно-часові параметри поризування матеріалу.