швидкісний режим

ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТИХ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

Проведено аналіз різновидностей глинистої сировини  яворівського родовища . В польових умовах досліджено умови залягання сировини.  На основі  результатів термогравіметричного та рентгенофазового аналізу встановлено їх мінералогічний склад. Досліджено можливість використання монтморилонітохлоритових карбонатновмісних глин  в шихтових складах системи зламки скла-цеоліт-глина  для одержання пористих склокерамічних матеріалів. Встановлено оптимальний склад вмісту глинистої складової  та температурно-часові параметри поризування матеріалу.