Metrological Support

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ

Для  забезпечення  придатності  методів  вимірювання  та  вимірювального  обладнання  кіберфізичних систем  на  основі мереж фізичних  та  обчислювальних  компонентів,  які  взаємодіють,  упроваджують  системи  керування вимірюваннями.  Реалізувати  методи  оперативного  контролювання  параметрів  вимірювальних  каналів  розпорошених кіберфізичних систем на основі традиційних підходів практично неможливо через необхідність демонтажу та повторного монтажу їх вимірювальних компонентів.

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ГЕЛІОСИСТЕМ

Зазначено, що для  істотного зростання ефективності перетворювачів сонячної енергії необхідно точно вимірювати  температуру  та  різницю  температур.  Вимоги  міжнародних  нормативних  документів  перевищують метрологічні параметри найкращих стандартизованих сенсорів температури. Зазначено, що в таких умовах для вирішення цієї  проблеми  підвищення  точності  необхідне  розроблення  термометрів  та  вимірювачів  різниці  температур  з коригуванням похибок за нескладною та практично придатною процедурою.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ В РОЗПОРОШЕНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

У  сучасній  вимірювальній  техніці  кіберфізичні  системи  як  розпорошені  інтелектуальні  системи  на основі мереж фізичних  та обчислювальних компонентів,  які  взаємодіють,  забезпечують нові функціональні можливості щодо  покращення  якості  процесів  вимірювань.  Для  забезпечення  ефективності  вимірювань  у  розпорошених інформаційно-вимірювальних  пристроях  запропоновано  використовувати  переносні  кодокеровані  міри-імітатори.