інерційні параметри

Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element

У статті проаналізовано конструктивні і функціональні особливості тримасового вібротранспортера з напрямленими коливаннями та розглянуто можливі сфери його використання.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВКИ ПРИТИРІВ ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА

Мета роботи. Обґрунтування структури, параметрів і режимів функціонування удосконаленого вібровикінчувального верстата. Аналіз динамічних процесів, які виникають підчас правки «притир по притиру». Методи досліджень. Математична модель руху механічної коливної системи вібровикінчувального верстата будувалася на основі диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду. Для опису тертя між робочими поверхнями притирів використано Кулонівську модель тертя.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ДВОМАСОВОЇ МОБІЛЬНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ДВОМА ДЕБАЛАНСНИМИ ВІБРОЗБУДНИКАМИ

Мета дослідження. Аналіз впливу жорсткісних параметрів мобільної вібраційної установки з двома дебалансними віброзбудниками на власні частоти її механічної коливної системи та обґрунтування жорсткісних параметрів з метою забезпечення енергоефективного резонансного режиму роботи установки. Методи досліджень. Методика досліджень базується на фундаментальних принципах інженерної механіки та теорії механічних коливань. Для виведення диференціальних рівнянь руху механічної системи мобільного вібраційного робота використано принцип Даламбера-Лагранжа.