колові коливання

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВКИ ПРИТИРІВ ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА

Мета роботи. Обґрунтування структури, параметрів і режимів функціонування удосконаленого вібровикінчувального верстата. Аналіз динамічних процесів, які виникають підчас правки «притир по притиру». Методи досліджень. Математична модель руху механічної коливної системи вібровикінчувального верстата будувалася на основі диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду. Для опису тертя між робочими поверхнями притирів використано Кулонівську модель тертя.