правові норми

Правове регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції україни: тенденції подальшого розвитку

Відзначено, що сьогодні для сфери соціального забезпечення суддів в Україні є характерними наступні напрямки: 1) адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 4) переходу держави від переважання натурального соціального забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та гарантій) до грошового забезпечення.

Право соціального забезпечення як галузь національного права

Україна, ставши на шлях незалежності та побудови правової держави, спрямувала
свою діяльність на формування національного права. А звідси вивчення проблем
формування та розвитку такої галузі права як соціальне забезпечення – одне з головних
завдань юридичної науки. Це зумовлено тим, що за допомогою норм цієї галузі
проходить реалізація людиною та громадянином своїх найважливіших соціальних прав.
Поряд із цим, успішне вирішення завдань правотворчої та правозастосовної діяльності в

Роздержавлення друкованої преси в україні: історія розвитку питання

Актуальність теми дослідження зумовлена, насамперед, активним процесом переходу від індустріального до інформаційного суспільства, який можна спостерігати у світі, і побудова якого неможлива без існування незалежних медіа. В країнах із більш давньою історією демократії немає ЗМІ, які б повністю належали державі, та вели мовлення і друкували якусь інформацію крім статистичної, оскільки основний принцип європейської демократії полягає в тому, що уряд не має права вести пропаганду для власного народу.