новітні мас-медії; сучасне суспільство; політична взаємодія; медійний ресурс; несвідоме населення.

ОНОВЛЕНІ МАС-МЕДІЇ В МОДЕРНИХ СОЦІУМАХ: ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

Закцентовано на особливостях існування новітніх мас-медій у модерних умовах розвитку суспільства. Суть та механізми взаємодії ЗМІ та соціуму розкриті крізь призму як об’єкт-суб’єктних, так й суб’єкт-суб’єктних відносин. Новітні медії не лише впливають на громадську думку, але й змушені орієнтуватися на запити, які спрямовані знизу – враховувати і підтримувати погляди та зацікавлення сучасної аудиторії. Їм все важче формувати політичні міфи, маніпулювати свідомістю громадян/виборців.