урбаністика

«КЕРОВАНІ МІСТА» ЯК УРБАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ МАЛИХ МІСТ НА ПРИКЛАДІ МАЛИХ МІСТ САКСОНІЇ (ФРН)

У цій статті, написаній для українськихчитачів, автор торкається особливостей функціонування малихміст, використавши приклади невеликихміст Саксонії. Розроблення аспекту ґрунтується на багатьохприкладахта натурнихспостереженнях. Науковець перевіряв результати своїхпопередніхдосліджень з цієї тематики у дискусіях щодо належної якості життя у місті та дійшов висновку про те, що недостатньо уваги звертають на питання державного планування розвитку такихнаселенихпунктів.

Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області)

 

Запропоновано комплексний підхід до вирішення наукових і практичних завдань формування та розвитку територіальних систем туризму і рекреації, що ґрунтується на поєднанні урбаністики та туристичної логістики. На прикладі групи адміністративних районів Львівської області представлено урбаністичну концепцію їх перспективного туристичного освоєння і формування туристично-рекреаційної інфраструктури в контексті логістичної організації та управління туристичною діяльністю.