локальні вихрові термоелектричні струми

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І НАНОТЕХНОЛОГІЇ. ПРАКТИКА ТА ТЕОРІЯ

Прогрес  у  галузі  термоелектрики  вимагає  подальшого  розвитку  матеріалознавства  углиб  речовини завдяки  використанню  прикладних  і  теоретичних  здобутків  нанотехнологій,  зокрема  нанотермодинаміки. Це  дає  змогу розширити  спектр  чинних  термодинамічних  сил  з  урахуванням  сил,  притаманних  наноструктурованим  речовинам,  та підвищити  ефективність  залучення  концепції  вихрових  термоелектричних  струмів  для  точнішого  вимірювання температури термоелектричними сенсорами.