рідинний термометр

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІДИННИМИ ТЕРМОМЕТРАМИ У РАЗІ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ

Наведено методологічні основи вивчення систематичної похибки вимірювання температури рідинними термометрами. Встановлено існування юлтзько шести складових цієї похибки. Їхня відносна вага змінюється залежно від умов  градуювання  та  застосування,  особливостей  виготовлення  та  використовуваних  конструктивних  матеріалів,  їх сумісності  та  змочування.