права дитини

Дитина як суб’єкт права: українська журналістика у формуванні правосвідомості суспільства щодо дітей

Стаття є студією-прологом до дослідження складної масштабної наукової проблеми, яку можна означити як «журналістика і культура дитинства». Засадничим питанням цієї наукової ділянки є образ дитини, який формують засоби масової інформації, головно у такому ключі: дитина — це правовий суб’єкт чи безправний об’єкт.

ПРАВА ДИТИНИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТА: ЮРИДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ЖУРНАЛІСТИКИ ПРО ДІТЕЙ

Стаття методично і композиційно підпорядкована ідейному задуму дослідження, який полягає у визначенні рівня правомірності моральних норм журналістики про дітей. Тому дослідницька увага головно спрямована на виявлення юридичних аргументів для підтвердження або спростування положень професійної моралі, які регулюють діяльність міжнародного та українського журналіста під час підготовки матеріалів, що стосуються дітей.