концепт ГІДНІСТЬ.

АТРИБУТИВНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ КОНЦЕПТУ ГІДНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

Розглянуто актуальну тему відображення у сучасному інтернет-дискурсі одного з морально-етичних концептів – концепту ГІДНІСТЬ. Зосереджено увагу на впливогенному потенціалі медіа і здатності медіа-дискурсу формувати ментальні концепти мовної картини світу реципієнтів. Часова детермінованість медіакомунікації визначає можливість фіксувати особливості вербального наповнення концептів у конкретному часовому проміжку і внаслідок цього здійснювати діахронічний компаративний аналіз.