система права

Структуризація системи права у вітчизняній юридичній доктрині

У статті здійснено аналіз структуралізації системи права як регулятивної основи правової системи, що формується, ґрунтуючись на правовій ідеології певної держави й водночас виступаючи нормативним базисом поведінки у сфері права. Визначено генеративну роль правової свідомості стосовно компонентного складу правової системи, що в майбутньому й забезпечує її інтегрування. У контексті останніх напрацювань правової доктрини раціональним є аналіз розумово-психологічного сприйняття розподілу права на галузі і критерії їх виокремлення, шо й обумовлює актуальність цієї наукової статті.

Право соціального забезпечення як галузь національного права

Україна, ставши на шлях незалежності та побудови правової держави, спрямувала
свою діяльність на формування національного права. А звідси вивчення проблем
формування та розвитку такої галузі права як соціальне забезпечення – одне з головних
завдань юридичної науки. Це зумовлено тим, що за допомогою норм цієї галузі
проходить реалізація людиною та громадянином своїх найважливіших соціальних прав.
Поряд із цим, успішне вирішення завдань правотворчої та правозастосовної діяльності в

Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів

Досліджено проблему національно-правової гармонізації інституту правосуддя в
системі інтеграційних процесів та визначено шляхи приведення національного
законодавства про інститут правосуддя відповідно до міжнародних стандартів.
Фундаментальність гармонізації законодавства України про інститут правосуддя із
міжнародними стандартами безпосередньо залежить від етапів її реалізації. Пропонуємо
виокремити такі етапи гармонізаційних процесів у сфері судоустрою та статусу суддів: