адвокатська етика

Теоретико-методологічні основи дослідження моральних засад інституту адвокатури

У статті сутність адвокатської етики визначується певними складовими, а саме: а) призначенням (місією) адвоката є захист інтересів свого клієнта, надання йому необхідної професійної правничої допомоги, котра повинна здійснюватися безперервно й належному професійному рівні.

Правове регулювання участі адвоката у цивільному процесі України

Досліджено законодавство, яке регулює участь адвоката у цивільному процесі України. Проаналізовано діяльність адвокатів як правового інституту, який стоїть на захисті прав громадян і відображає стан і рівень демократії в країні. Від того, наскільки він стабільний, має чітку організацію, керується законами та є захищеним, значною мірою залежить упевненість кожного члена суспільства у своєму добробуті, в успішності підприємницької діяльності.

Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС

У статті комплексно, на основі ґрунтовного аналізу значного масиву джерельної
бази, проаналізовано особливості формування моральних засад діяльності інституту
адвокатури в Україні та ЄС. Визначено зміст адвокатської етики: адвокат захищає
інтереси свого клієнта; використовує тільки ті засоби і способи захисту, які передбачені
законом; володіє такими якостями своєї професії які не мають псувати його імідж.
Сформульовано модель юриста, що повинна відповідати таким вимогам: високий