варіант

Особливості синонімії термінних номінацій у царині комп’ютерної лінгвістики

У статті зроблено спробу довести положення про те, що термінна синонімія, або варіянтність, не може слугувати ознакою зародження термінології, з огляду на це проаналізовано термінні варіянтні пари й ряди в царині комп’ютерної лінгвістики на підставі константности/змінности їхнього семного складу, а також подано морфологічні та інші лексичні характеристики термінних варіянтів цієї галузі знань.

Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики

У статті розглянуто проблему синонімії в українській термінології. Проаналізовано синонімні зв’язки термінів української фольклористики та особливості функціонування* фахових назв, окреслено типи термінологічних синонімів.

Варіантність фізичних термінів-епонімів

Стаття продовжує низку публікацій автора, присвячених вивченню прізвищевих та відпрізвищеих термінів української фізичної термінології. У ній розглянуто питання варіантності фізичних термінів-антронімів

До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный

У статті зроблено спробу виявити семантичні особливості російських прикметників-композитів з опорними компонентами -подобный-видный-образный та їхніх еквівалентів – українських прикметників, об’єднаних семою подібності. З цією метою прикметники поділено на угруповання, встановлено кількість варіантів в кожному з них, розглянено способи творення та висвітлено низку питань, пов’язаних із семантичним складом українських та російських номінацій.