термінна одиниця

До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный

У статті зроблено спробу виявити семантичні особливості російських прикметників-композитів з опорними компонентами -подобный-видный-образный та їхніх еквівалентів – українських прикметників, об’єднаних семою подібності. З цією метою прикметники поділено на угруповання, встановлено кількість варіантів в кожному з них, розглянено способи творення та висвітлено низку питань, пов’язаних із семантичним складом українських та російських номінацій.