моделювання методом Монте-Карло

Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником iot-пристроїв

Сформовано k-термінальне динамічне дерево відмов для системи з трьох IoT-пристроїв, з’єднаних трикутником. На основі дерева відмов згенеровано діаграму станів і переходів. Запропонована модель адекватно враховує ефекти перерозподілу навантаження між відновлюваними каналами зв’язку. На основі методу Монте-Карло розраховано характеристики доступності та характеристики причин відмов, проведено порівняльний аналіз отриманих результатів.

Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність

Мета. Розробити підхід для адекватної формалізації та обчислення надійності за допомогою динамічного дерева відмов для системи із двох елементів, як взірцевої, з врахуванням короткочасного режиму роботи одного з елементів системи. Методика. Для формалізації надійності використано багатотермінальне динамічне дерево відмов. У такому дереві розділено структуру та поведінку системи. На основі дерева побудовано діаграму станів та переходів системи. Обчислення виконано за допомогою марковської моделі та на основі методу Монте-Карло.