Monte-Carlo simulation

Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність

Мета. Розробити підхід для адекватної формалізації та обчислення надійності за допомогою динамічного дерева відмов для системи із двох елементів, як взірцевої, з врахуванням короткочасного режиму роботи одного з елементів системи. Методика. Для формалізації надійності використано багатотермінальне динамічне дерево відмов. У такому дереві розділено структуру та поведінку системи. На основі дерева побудовано діаграму станів та переходів системи. Обчислення виконано за допомогою марковської моделі та на основі методу Монте-Карло.