five-vector city space

ДО КОНЦЕПЦІЇ «ЛЬВІВ ХХІ ст. ВЕЛИКИЙ І ВЕЛИЧНИЙ»

Обґрунтовано напрями просторової організації й розвитку Львова в контексті формування містобудівного утворення «Великий Львів» — складного системотехнічного комплексу з поведінкою. Методологічною платформою виконання роботи є: положення загальної теорії систем і системотехніки (проектування систем); теорія еволюції та розвитку, що ґрунтується на фундаментальних поняттях спадковості, мінливості й відбору; модель п’ятивимірності містобудівного простору.