Основні принципи укладання навчальних термінологічних словників

Автори: 
Оксана Мусійовська

Українська академія друкарства імені Івана Федорова, м. Львів

У статті розглянуто основні принципи укладання навчальних термінологічних словників. Проаналізовано критерії відбору термінологічної лексики та особливості перекладу термінів з англійської мови на українську.

 

The basic principles of educational terminological lexicons compiling have been defined in the article. The criteria for selection of terms have been analyzed as well as the peculiarities of their translation from English into Ukrainian.

Мусійовська О. Основні принципи укладання навчальних термінологічних словників / Оксана Мусійовська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2005. – № 538. – С. 21–25.