Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст.

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано роль запозичених та власне українських елементів в українській риторичній термінології XVII ст. на матеріалі першого підручника з риторики, писаного давньою українською мовою – трактату Й. Галятовського «Наука короткая албо способ зложеня казаня», окреслено підходи ученого до формування української риторичної терміносистеми.

This article dedicates the role of adopted and actually the Ukrainian elements in Ukrainian rhetorical terminology of the XVII century on materials of the first rhetorical textbook – treatise of J. Halatovsky «Nauka korotkaja albo sposob zlozhen’a kazan’a», which has been written with old Ukrainian. It outlines the the scientist’s approaches of the forming of Ukrainian rhetorical terminology systems.

Куньч З. Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст. / Зоряна Куньч // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 198–201.