Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах

1
Інститут української мови НАН України, м. Київ

У статті йдеться про категорію вторинних іменників у її проекції на тематичну групу назв осіб, що входять до складу музичних / музикознавчих термінів, об’єднуючись на основі ознаки «виконавець на музичному інструменті». Розглянуто способи термінотворення цієї тематичної групи, і в цьому контексті – термінотворчий потенціал лексеми кобзар.

The paper considers the category of secondary nouns in its projection on the thematic group of names of persons that comprise the content of art studies term united on the basis of the characteristics «music instrument player». The wise of term formation of this thematic group have been also studied and in this context, the term creative potential of the kobzar lexeme has been investigated.

Іващенко В. Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах / Вікторія Іващенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 260–264.