Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації

Автори: 
Людмила Бордюк, Анна Бордюк

Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена визначенню суті поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації. Складна природа поняття компетенціязумовлена динамічною взаємодією мовного, культурного, комунікативного та символічного типів компетенції учасників комунікативного процесу, які належать до різних культур.

 

The paper deals with analyzing the concept of competence in the theory of intercultural communication. Its complex nature is predetermined by a dynamic correlation of linguistic, cultural, communicative, and symbolic kinds of competence in multi-cultural settings.

Бордюк Л. Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації / Людмила Бордюк, Анна Бордюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 53–55.