З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства

Автори: 
Людмила Краснова

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Автор ділиться досвідом укладання термінологічних словників з теорії літератури, літературознавства. Йдеться про порядок добору та ієрархічний порядок термінів, про системні правила укладання словника, про важливість термінів та про їхню специфічну вартісність.

 

The author describes the experience in the work with the terminologyvocabularies of theory of literature. The article contains the information onthe terms selection, the system of compiling the vocabulary, the importance of terms and their special value.

Краснова Л. З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства / Людмила Краснова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 56–60.