Астрономічні терміни з ономастичним компонентом

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано українські астрономічні терміни з ономастичним компонентом, серед яких переважають однослівні найменування астрономічних об’єктів та двокомпонентні терміносполуки з відантропонімним складником.

The article analyses Ukrainian astronomic terms with onomastic component, among which one-word names of astronomic objects end two-component term combinations of anthroponimic component.

Процик І. Астрономічні терміни з ономастичним компонентом / Ірина Процик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 78–81.