Фонетико-графічне освоєння галліцизмів у сучасній українській фінансово-економічній термінології

1
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

У статті проаналізовано фонетико-графічне освоєння галліцизмів, що входять до складу сучасної української фінансово-економічної термінології. Розглянуто особливості наголошування термінів французького походження.

Ключові слова: освоєння, фонетична субституція, фонема, наголошування, галліцизм.

In this article the phonetic-graphic assimilation of Gallicisms which are a part of modern Ukrainian financial and economic terminology has been analyzed. Peculiarities of emphasizing the words of French derivation have been examined.

Keywords: assimilation, phonetic substitution, phoneme, emphasizing.

Гаращенко Л. Фонетико-графічне освоєння галліцизмів у сучасній українській фінансово-економічній термінології / Лілія Гаращенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 676. – С. 75–78.