РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

https://doi.org/10.23939/ujit2020.02.015
Надіслано: Січень 17, 2020
Прийнято: Жовтень 25, 2020
1
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
2
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
3
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
4
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Робота присвячена проблематиці створення й використання інформаційних систем у процесі навчання іноземців української мови. Розроблено дві Web-орієнтовані системи навчання – аудіовізуальний навчальний курс в оболонці Moodle і система "КІАП" для конструювання завдань з української мови та автоматизованої їх перевірки. Показано, що першу систему використовували здебільшого у першому семестрі навчання. У другому семестрі, коли вивчали фахову українську мову, ефективною в застосуванні є друга система. Для виготовлення аудіовізуального курсу використали інструменти наявних програмних продуктів (Camtasiа Studio 9, LMSMOODLE), а система "КІАП" – програмний продукт власного виробництва на базі технологій Microsoft Visual Studio Community, ASP.NET та мови програмування C#.

В основі аудіовізуального курсу знаходиться перегляд вітчизняних художніх фільмів (україномовних). Спеціально відібрані фільми "розрізали" на діалоги. До кожного діалогу на екран виводили текст, слова в якому з'являються на екрані синхронно з озвученням. Кожний такий епізод підтримується аудіословником, який містить нові для інокомуніканта слова. Після вивчення нових слів і усвідомлення змісту діалогу, слухач переходить до обов'язкового елементу аудіовізуального курсу – тестування на знання змісту переглянутого діалогу. За умови вдалого проходження тесту, студент має доступ до наступного епізоду.

Система "КІАП" створена на підставі технології клієнт-сервер для двох користувачів: для викладача з доступом до конструктора завдань та слухача з доступом тільки до певних завдань у встановлені викладачем терміни. Після завершення – система формує протокол відповіді, де зазначено час виконання, запропонований текст, текст з виправленнями, список слів – перевірок, кількість балів. Одним із завдань є виправлення запрограмованих граматичних помилок у словах або текстах, які можна прослуховувати. Встановлено, що використання розроблених навчальних систем збільшує час перебування іноземних студентів в україномовному середовищі, що позитивно впливає на формування й розширення мовної компетенції.