Вимоги до оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. Загальна інформація

 • 1 – 2 сторінки;
 • формат сторінки А4 (210х297 мм);
 • без нумерації сторінок;
 • всі поля - 2.0 см;
 • колонтитули – 1.25 см

2. Вимоги до набору тексту

 • текст у редакторі Word;
 • шрифт «Times New Roman»;
 • розмір шрифту – кегель 12 pt;
 • міжрядковий інтервал - 1.5;
 • абзацний відступ – 1.0 см

3. Послідовність структурних елементів

 • назва великими літерами, вирівнювання по центру;
 • ініціали та прізвище (а) автора (ів);
 • установа, в якій виконана робота, місто, країна;
 • основний текст тез доповідей

4. Інформація про кожного з співавторів (після тез з наступної сторінки)

 • Прізвище, ім’я, по батькові
 • e-mail
 • Номер телефону
 • Місце роботи (навчання)
 • Адреса установи
 • Назва тез
 • Форма участі (очна/заочна)
 • Доповідь (усна, стендова)
 • Офіційне запрошення на конференцію (так/ні)

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЖУРНАЛАХ: