The palace and garden complex in Wlodowice. Prospects for restoration against other tourist attractions of the Krakow-Czestochowa Jura

Received: November 24, 2015
Accepted: February 02, 2016
Автори: 
Michal Uruszczak

University of Agriculture in Krakow aleja Adama Mickiewicza 21, Krakow, Poland

The article analyses potential restoration of a historic park and palace complex in Włodowice. 
It discusses the pragmatics of preservation in conservation practice. Furthermore, the author suggests possible courses of action designed to bring clarity to the original layout of the complex and popularize the commune as a tourist attraction.

[1]    Bogdanowski J. Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej [In:] Wiadomości Botaniczne, 36 (3/4), 1992.

[2]    Brzoza C. Reforma rolna w województwie krakowskim (1945–1948)PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk-Łódź, 1988.

[3]    Gruszecki A. Konserwacja ruin w Anglii [In:] Ochrona zabytków, 1958, No. 3.

[4]    Kowalewski L. Przyroda parków pałacowych, dworskich i miejskich na obszarze woj. Częstochowskiego, Częstochowa, 1990.

[5]    Muc A. Zespół pałacowo-parkowy we Włodowicach [In:]Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego, Vol. 3, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków-Śląskie Centrum dziedzictwa kulturowego, Katowice, 2011.

[6]    Pawłowska K. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2008. 

[7]    Siewniak M., Mitkowska A. Tezaurus sztuki ogrodowej, oficyna wydawnicza Rytm, Warszawa, 1998.

[8]    Uruszczak M. Zamki w Lelowie i Żarnowcu-świadkowie rozkwitu i recesji dwóch miast na Prawie Magdeburskim. [In:] Czasopismo Prawno-Historyczne, Vol. LXI-2009-Book 1.