ANDRIY RUDNYTSKYI AS A UKRAINIAN SCHOLAR AND URBANIST

AS.
2018;
: pp. 129 - 136
Received: May 12, 2018
Revised: June 18, 2019
Accepted: July 16, 2018
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The formation of the scientific work by Andriy Rudnytskyi, the founder of the Ukrainian Lviv Urban School in the second half of the 20th century, is considered. His scientific work related to the issues of urban ensembles formation and street-transport system in the cities of Western Ukraine, to the development of the Lviv s central part planning from the Middle Ages to the beginning of the 21st century as well as to the development of methodology for managing urban environment parameters is outlined. The results of scientific research presented in the monographs Transport in Urban Planning (1976), Urban Management (1985), and in numerous articles published during the 1960s-2000s are provided.

Arhitektura Lvova:chas i styli. XIII-XXIst . red. Birjuliov Ju. 2008. Lviv: Tsentr Europy.

Ilgunas A. 1974. Issledovanije kompozitsionnogo znachienija promyshlennyh priedprijatij v istorichieski slozyvshemsia gorodie ( na primere Lvova). Spets. 10.00.03 Arhitiektura promyshliennyh zdanij i sooruzenij . Moskva.

Istorija Lvova. red. Sekretarjuk. 1984. Kyjiv: Naukova dumka.

Posatskyy B. 1972. Istoriko-arhitiekturnyje komplieksy v ansamblievom rieshenii sovriemiennyh gorodov ( na opytie sotsialistichieskoj riekonstruktsii malyh i srednih gorodov zapadnyh oblastiej USSR). Spets. 18.841 Rajonnaja planirovka i gradostroitelstvo Vilnius.

Posatskyy B., Hanets S. 2013. Stanovlennia kafedry budivnytstva mist (19 1939) / Do stolittia mistobudivnoji osvity v Politehnici. Lviv: vydavnytstvo Lvivskoji politehniky.

Rudnytskyi A.1964. Formirovanije ansamblia goroda / Stroitielstvo i arhitiektura, No. 11.

Rudnytskyi A., Shuliar A. 1964. Nieotloznyje zadachi rekonstrukcii ulichno-transportnoj sistiemy v slozyvshyhsia gorodah zapadnyh oblastiej Ukrainskoj SSR / Izviestia vuzov. Stroitielstvo i arhitiektura , No. 4.

Rudnytskyi A. 1965. Gorodskoj ansambl i transportnyje magistrali / Stroitielstvo i arhitiektura, No. 3.

Rudnytskyi A. 1966. Istoricheskije rajony v sovriemiennom ansamblie gorodov / Izviestia vuzov. Seria Stroitielstvo i arhitiektura , No. 4.

Rudnytskyi A. 1971. Rozvytok mist Zahidnyh oblastej URSR ta jih sotsialistychna rekonstruktsija. Lviv: LPI.

Rudnytskyi A. 1975. Metodyka prohnozuvannia rozvytku mistobudivnyh system / Visnyk LPI. Arhitektura i mistobuduvannia, No. 99.

Rudnytskyi A. 1976. Transport v planirovkie gorodov. Kyjiv: Budivelnyk.

Rudnytskyi A. 1977. Peredumovy kompleksnoho upravlinnia rozvytkom mistobudivelnyh system / Visnyk LPI. Arhitektura i mistobuduvannia, No. 115.

Rudnytskyi A. 1985. Upravlienije gorodskoj sriedoj. Lvov: Vyshcha shkola.

Rudnytsky A. 1992. Ukrajinskie natsionalne vidrodzennia j arhitektura / Naukove tovarystvo imeni T.Shevchenka i ukrajinskie natsionalne vidrodzennia. Persha naukova sesija NTSh. Berezen, 1990. Dopovidi, povidomlennia, materialy. Lviv: NTSh

Rudnytskyi A. 2001. Zavdannia i shliahy rozvytku ukrajinskoji urbanistyky ta arhitektury v suchasnyh umovah / Zapysky NTSh. Tom CCXLI. Praci Komisiji arhitektury ta mistobuduvannia. Lviv: NTSh.

Shuliar A., Rudnytsky A. 1959. Znamienatielnoje dvadtsatilietije / Stroitielstvo i arhitiektura No. 9 (57).

Vitajemo z juvilejem! 1998.Lviv: Halytska brama, No. 12 (48).