ARCHITECTURAL IMAGE DEVELOPMENT IN THE CITIES OF WESTERN UKRAINE (AT THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY)

AS.
2018;
: pp. 259 - 268
Received: May 07, 2018
Revised: June 30, 2018
Accepted: July 22, 2018
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article describes the formation peculiarities of the architectural image of the Western Ukraine cities during the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century in connection with historical and natural conditions, as well as general trends and tendencies of architectural development in Ukraine.

 Geografichna Encyklopedia Ukrainy.Vol. 1-3.1989 – 1993.– Kyiv: Ukrainska Encyklopedia.

Maciuk O. , 1997. Zamky i forteci Zakhidnoyi Ukrainy/ - Lviv: Centr Europy.

Topilko S., 2015. Mali mista ta mistechka Halychyny doby Vidrodzennia (druha polovyna XVI – XVII st.): mistobudivni aspekty. – Lviv: Rastr- 7. P.223.

Posatskyy B. , 2016. Formuvannia miskoho kulturnoho landshaftu (na prykladi mist Zakhidnoyi Ukrainy na zlami XX – XXI c.). – Architektura. Visnyk NU „LP”. N. 856.

Novykov V. Dosvid zdiyisnennia generalnoho planu Ternopola. – Budivnytstvo i Arkhitektura. 1957, N. 1. P.4- 5.

Posatskyy B., 2001. Evoluciya architekturnoho obrazu centriv mist Zakhidnoyi Ukrainy (na tli kulturnykh tendenciy 1945 – 1997 rokiv). – Zapysky NTSH. Vol. CCXLI. Praci Komisii architektury ta mistobuduvannia.                    

Ibidem

Rudnytskyy A., 1971. Rozvytok mist Zachidnykh oblastey Ukrainy ta ikh socialistychna rekonstrukciya. – Lviv: LPI.

PosatskyyB. , 2001. Evoluciya…                                   

PosatskyyB., 2003.Ivano-Frankivsk–etapy mistobudivnoho rozvytku. - ArchitekturnyyVisnyk. N. 2 (18).

Shvetsko-Vinetskyy G., 1953. Pytannia dalshoho rozvytku Lvova. – Architektura i Budivnytsvo. N. 6.

Ibidem                 

PosatskyyB. , 1996.Pershi pisliavojenni proekty planuvannia i zabudovy malykh istorychnykh mist Lvivskoyi oblasti. – Visnyk “Ukrzakhidproektrestavraciya”. N.5.                                            

Shigol M., Kaurkov K., 1957. Novi mista i selyshcha Lvivsko-Volynskoho baseyna. N. 11.     

Sovremennaya sovietskaya arkhitektura.  1955 – 1980., 1985. - Ed. N. Bylinkin, Moskva: Stroyizdat.                           

Posatskyy B., 2008. Centr Rivnoho – novyy etap rozvytku. – Arkhitekturnyi Visnyk, N. 34.