TO THE PROBLEMS OF FORMATION OF ARCHITECTURE OF THE RAILWAY PASSENGER NODES IN LVIV

AS.
2018;
: pp. 269 - 275
Received: September 09, 2019
Revised: October 28, 2018
Accepted: November 07, 2018
Authors:
1
L'viv Polytechnic National University

The possibility of functioning of the inner city passenger railway in Lviv and the architectural foundations of the passenger stops and nodes are analyzed. The necessity of such implementationon the basis of a social request, problems of transport overload of the streets in Lviv, usage of existing resources, experience and new trends is expound. In this case, passenger railway buildings are understood primarily as a continuation of the urban communication space.

Bunin A. V., Ilyin L. A., Poliakov N. Kh., Shkvarikov V. A. Gradostroitelstvo, Moskva, 1945.

Poliakov N. Kh. Osnovy projektirovania planirovki i zastroiki gorodov. Izdatelstvo literatury po stroitelstvu, Moskva, 1965.

Hruza I. Teoria goroda. Izdatelstvo literatury po stroitelstvu, Moskva, 1972 // Hr za Ji . Teorie m sta. Nakladetelstv eskoslovensk Akademie V d. Praha 1965.

Gutnov A. E. Evolutsia gradostroitelstva. Stroyizdat, Moskva, 1984.

Barkhin M. G. Gorod. Struktura i kompozitsia. Nauka, Moskva, 1986.

Bilokon Yu. M. Regionalne planuvannia (teoriya I praktyka). Logos, Kyiv, 2003.

Didyk V. V., Pavliv A. P. Planuvannia mist. Vydavnytstvo Lvivska Polytechnika, Lviv, 2003.

Habrel M. M. Prostorova organizatsia mistobudivnykh system. Vydavnychyi dim A.C.C., Kyiv, 2004.

Posatskyi B. S. Prostir mista i mis ka kultura. Vydavnytstvo Lvivska Polytechnika, Lviv, 2007.

Dreval I. V. Metodolohichni osnovy mistobudivnoho rozvytku zaliznychnykh voxalnykh komplexiv. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupeniu doctora architektury. Poltava 2013, 36.

Dreval I. V. Vykorystannia terytorialnykh resursiv zaliznychnykh stantsij dla rozvytku suchasnoho mista / Suchasni problemy architektury ta mistobuduvannia. Zbirnyk KNUBA N. 43, 2016, Part 2, 455.

Radlbeck, Karl. Bahnhof und Emfangsgeb ude. Die Entwicklung vom Haus zum Verkehrswegekreuz. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktoringenieurs. Fakult t f r Architektur der Technischen Universit t M nchen. 1981, 184 S.

Riabova O.V. Metody architekturnoho modeluvannia miskykh hromadsko-transportnykh vuzliv. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupeniu kandydata architektury. Kharkiv 2008, 20.

Kubinszky M. Bahnh fe in sterreich. Architektur und Geschichte. Verlag J. O. Slezak. Wien 1986. 272 S.

Renaissance der Bahnh fe. Die Stadt im 21. Jahrhundert. Herausgeber: Bund Deutscher Architekten BDA, Deutsche Bahn
AG, Deutsches Architektur Zentrum u.a. 2014. 315 S.

Engel J., Hartig K.-J. Das Projekt Hauptbahnhof Wien Mehr als ein Bahnhof / sterreichische Ingenieur- und
Architekten-Zeitschrift, 159. Jg., Heft 1 12 / 2014, S. 159 2.

Buchko R. Metro u Lvovi: za I proty. Buduyemo inakshe. N. 6, 2001, P. 15.

Buchko R. Lvivske metro fantasia chy realnist ?. Architektura. Budivnytstvo. Interyer. Mystetstvo N. 2, 2005, P.29.

S-Bahn-Ausbau auf der Hetzendorfer Verbindungsbahn (ho) / Eisenbahn sterreich 4/2016. S. 198 9.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Stra enbahnen_in_Europa#.C3.96sterreich

Lisnichuk T. P. Zaliznychno-avtobusna stantsia Pidzamch . Dyplomna robota osvitno-kvalifikatsiynoho rivnia Specialist , kaf. architekturnoho proektuvannia, Lvivska Polytechnika, doc. Rotchniak Y. A., Lviv, 2013.

Faydula M. B. Formuvannia architektury pasazhyrskykh transportnykh vuzliv. Dyplomna robota osvitno-kvalifikatsiynoho rivnia Magistr , kafedra architekturnoho proektuvannia, Lvivska Polytechnika, docent Rotchniak Yu. A., Lviv, 2015.

Hrankin P. E., Lazechko P. V., Syomochkin I. V., Shramko H. I. Lvivska zaliznytsia. Istoriya i suchasnist. Lviv. Tsentr Evropy, 1996, 175.