PROFESSOR ANDRIY RUDNYTSKYI AND HIS IMPACT ON FORMING THE LVIV'S ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY

AS.
2018;
: pp. 117 - 128
Received: May 05, 2018
Revised: June 30, 2018
Accepted: July 22, 2018
1
Department of Design and Architectural Fundamentals, Lviv Polytechnic National University
2
Department of Design and Architecture Fundamentals, Lviv Polytechnic National University

The article deals with Professor Andriy Rudnytsky's activity in the areas of architectural science, his creativite work and education. The characteristic features of his personality are studied in the context of socio-cultural background. On the background of historical circumstances his influence on forming the Lviv s architectural environment as well as on preserving its historical development, on developing the architectural school in Lviv, and eventually on the modern European status of Lviv is analized.

Arsenych P., 2003. Slavni halycki sviashchenychi rodyny XIX-pochatku XX stolittia ta yih rol u duhovnomu i kulturnohromadskomu zytti Halychyny, Materialy tretioyi mizoblasnoyi henealohichnoyi konferenciyi Ukrayinskyi rodovid. Lviv, Ukraina, 24 4 lystopada 2001: Ukrayinski tekhnologii.

Belousov B., 1978. U poroga profesyi. Architektura , prilozeniye k stroitelnoyi gazietie, No. 11 (416). Moskva.

Cherkes B., Linda S., Kolomyeytsev A., 2016. Theory and practice of academic education in architecture and urban design: from bilateral cooperation to international projects. Architectural Studies, Vol. 2, No. 1. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House.

Cherkes B., 2016. Metropolitan dreams - the urban development of Lviv in the interwar period. In: B. Cherkes and A. Szczerski ed. 2016. Lviv: city architecture modernism. Wroclaw: Museum of Architecture in Wroclaw. P. 56.

Kachmar L., 2006. Ivan Teodor Rudnytskyi: zyttia na tli istoryi. Lviv: Astrolabiya.

Petryshyn H. 2005. Novi storinky istoryi arhitekturno-budivelnoyi shkoly Lvivskoyi politekhniky: Specializovana vchena rada K 35.052.11. Nacionalnoho universytetu Lvivska politehnika (zvit za 1998 2005 roky). Lviv: Vydavnyctvo Nacionalnoho universytetu Lvivska politehnika .

Poplawski Z., 1992. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945. Wroclaw. Warszawa. Krakow: Zaklad narodowy im. Ossolinskich.

Rudnytskyi A., 1957. Shvydkyi rozrahunok insolacyi v arhitekturnomu proektuvanni za dopomohoyu hrafikiv. Budivnyctvo i arhitektura, No. 11.

Rudnytskyi A., 1971. Rozvytok mist Zahidnyh oblastey URSR ta yih socialistychna rekonstrukciya. Lviv: LPI.

Rudnytskyi A., 1985. Upravleniye gorodskoy sredoy. Lvov: Vyshcha shkola .

Rudnytskyi A., 1987. K VIII s yezdu arhitiektorov SSSR. Stroitielstvo i arhitiektura, No. 5 (396), Kiev: Budivelnyk .

Rudnytskyi A., 2005. Istoryia Ukrainy - ce istoryia ukrayinskyh rodyn. Materialy chetvertoyi mizoblasnoyi henealohichnoyi konferenciyi Ukrayinskyi rodovid . Lviv, Ukraina, 27 28 bereznia 2004: Ukrayinski tekhnologii , P. 7-10.

Rudnytska-Khudyk D., 2008. XX stolittia: pohliad z odniyeyi tochky zoru. Lviv: Astrolabia. P. 187 218.