SIMILAR URBANISTIC APPROACH TO FOUNDATION OF THE EARLY MIDDLE AGE CITIES (UP TO 13th CENTURY) IN POLAND AND IN UKRAINE

AS.
2018;
: pp. 164 - 170
Received: June 15, 2018
Revised: September 28, 2018
Accepted: October 19, 2018
Authors:
1
Department of Design and Architecture Fundamentals, Lviv Polytechnic National University

The visual image of the architectural environment of historical cities in Poland and Ukraine significantly differs in the last centuries. Nevertheless, it has not been the constant feature. The research is devoted to the search for common compositional principles of forming early medieval cities in Poland and Ukraine in order to adequately assess their contribution to the world culture.

Antonovych D. 1988. Ukrajinska kultura. M nchen: Ukrajinskyj tehnichno-hospodarskyj instytut.

Halytsko-Volynskyj litopys. 1994. Lviv : Chervona Kalyna.

Kalinowski W. 1996. Zarys historii budowy miast w Polsce do po owy XIX wieku. Toru : Uniwersytet im. Miko aja Kopernika.

Ksi ek M. 1992. Zarys budowy miast redniowiecznych w Polsce do konca XV wieku. Krak w: Politechnika Krakowska im.Tadeusza Ko ciuszki.

Ostrowski W. 1996. Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i rodowisko. Warszawa: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Rudnytskyj A. 1971. Rozvytok mist zakhidnykh oblastej URSR ta jih sotsialistychna rekonstruktsija. Lviv: LPI.

Samsonovich H. 1970. Zycie miasta sredniowiechnego. Warszawa: Pa stwowe wydawnictwo naukowe.

Sitte C. 1889. Stadte-bau nach seinen kunstlerischen grundsatzen. Wien: Carl Graeser (russian translation 1993. Moskwa: Strojizdat).

Vecherskyj V. 2001. Arhitekturna i mistobudivna spadshchyna doby Hetmanshchyny. Kyjiv: NDITIAM.

Vecherskyj V. 2003. Spadshchyna mistobuduwannia Ukrainy. Kyjiv: NDITIAM.