URBANISTIC STRATEGIES OF HISTORICAL CITIES: WORKSHOP REVITALIZATION OF MARKET SQUARE IN LUTSK

AS.
2018;
: pp. 203 - 209
Received: August 28, 2018
Revised: October 15, 2018
Accepted: October 24, 2018
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architectural Design and Engineering

The article deals with the conditions and expediency of architectural workshops in the framework of pre-project studies of the territory design, namely public spaces. It is presented on the base of the workshop Revitalization of the Market Square in Lutsk, held in Lutsk, March 21-28, 2017, which was organized within the framework of the COMUS project Urban Strategies of Historic Cities Initiated by the Community of the Tourist Information and Services Center of Lutsk, together with Department of Urban Planing, Lviv Polytechnic National University.

Cherkes B. S., Petryshyn H. P. (2010) Formuvannia dyzaynu u Lvivskiy architekturniy shkoli.

Kashchenko T. (2012) Workshop as a creative method in achivment of sustainable architecture goals - Roma, Gangemi editore, 82-86.

Kolosok, В., Metelnytskyy, R. (1990) Lutsk. Istoryko-architekturnyy narys. — K., 48, 93, 103-4.

Kryvoruchko O. (2014) The markets in urban environment: methods of research and analysis (by the example of Vienna city) // przestrzeń i FORMA nr. 22 / [Electronic resource]. – Access: www.pif.zut.edu.pl/pif22-2.php

Kryvoruchko О.Yu. (2015) Metody pozvavlennia gromadskoho prostoru na prykladi vorkshopu z revitalizacii ploshchi Mytnoyi u Lvovi // Visnyk Nacionalnoho universytetu "Lvivska politechnika". – № 816, 125–132.

Lutsk // Elektronnaya yevreyskaya encyklopediya. [Electronic resource]. – Access: http://eleven.co.il/article/12517

Majdan Rynok (Lutsk). [Electronic resource]. – Access: www.uk.wikipedia.org/wiki/Майдан_Ринок_ (Луцьк).

Oliynyk О. (1994) Mistobudivnyy rozvytok zahidnyh zemel Ukrainy: miz Shodom i Zahodom. // Architekturna spadshchyna Ukrainy. Vyp. 1. Malovyvcheni problemy istorii arhitekturi ta mistobuduvannia — К., 57-75.

Petryshyn H., Posatskyy B., Kryvoruchko Yu., Tupis S. (2013) // Visnyk Nacionalnoho universytetu "Lvivska politechnika". Seriya: Architektura: zbirnyk naukovyh prac., 213–219.

Petryshyn H., Sosnova N. (2017) Methodological approaches to the creation of concepts of modernization of the urban territory of Lviv - Przestrzeń i Forma, 121-134.

Russkaya istoricheskaya biblioteka (1993) — Т. 20.

Shvets I., Petrenko A. (2016) Miznarodni proekty DVNZ PDABA // Novyny inzhenernoyi nauky Prydniprovya., 71-72.

Sosnova N. S., Tupis S. P. (2015) Problemy mistobudivnoho rozvytku malyh mist (na prykladi m. Tiacheva ta smt Burshtyna Zakarpatskoyi oblasti) Visnyk Nacionalnoho universytetu "Lvivska politechnika". Seriya: Architektura: zbirnyk naukovyh prac. – № 836, 144–150. 

Terskyy S. (2006) Istoriya Lutska. Тоm 1. Luchesk Х—XV st. — Lviv, 65-83, 162—171.