THE DISCOVERY OF PAINTING DECORATIONS ON THE OUTSIDE WALLS OF THE CASTLES IN POMORIANY AND IN YAZLIVETS

AS.
2019;
: 65-74
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation

The article describes the newfound fragments of polychrome paintings in the upper tiers of southeastern castle tower in Pomoriany. The paintings are found on the outside wall of the tower. The polychrome murals are preserved in fragments. The paintings decorated the plastered walls of the at the top two levels of the tower and can be dated roughly to the 17th century. Another mural fragment, discovered on the outside of the north wall of the castle in Yazlivets, is much smaller, but richer with colors. Such exterior castle walls decorating with polychrome paintings are rare in Ukraine. It is proposed to preserve and conserve these fragments of murals.

  1. Bevz, Mykola.(2016). Pro znachidku maliarskoji dekoratsii na zownishnich stinach u zamku w Pomorianach i Yazliwtsi. Current Issue in research, conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles,, 8. Lviv-Chelm.
  2. Chiebowski B., Walewski W. (1887). Slownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. (Tom VIII). Warszawa.
  3. Czołowski, A. (1892). Dawne zamki i twierdze na Rusi halickiej. Teka Konserwatorska. Rocynik Koła C.K.
  4. Konserwatorów Staroźytnych Pomników Galicyi Wschodniej, 83-85.
  5. Havryliv, K. (2017). Conservation and Revitalization of Castle in Pomoriany. (M. prof. B.Szmygin, Red.) Lublin: Lublin University of Technology.
  6. Logvy'n, G. N., E. M. Godovanyuk. Y'. M. Kravecz, Y'. R. Mogыtыch, T. A. Tregubova. (1985).
  7. Pamyatnyky arhitektury I hradostroitelstva Ukrainskoy SSR. Budivelnyk, 3, 139-140.
  8. Orlowicz, M. (1919). Ilustrowany przewodnik po Galicyi. 122-123.
  9. Queguin, B. (1960). Zamek Jazlowiecki. Studia i materialy do teorii i historii architektury i urbanistyki., II.
  10. Vechersky, V. (2011). Fortetsi i zamky Ukrainy. Kyiv. wikipedia. (2019, 10 20). Поморянський замок. Pobrano z lokalizacji wikipedia: https://uk.wikipedia.org/wiki/Поморянський_замок