SCENOGRAPHIC IDEAS OF YEVHEN LYSYK IN ARTISTIC WORKS OF THE ARCHITECTS OF UKRAINE

AS.
2020;
: 162-169
1
Lviv Polytechnic National University Department of architectural environment design
2
Lviv Polytechnic National University

The article focuses on revealing the influence of architectural and scenographic ideas of
Y. Lysyk on making design decisions and design project implementations by practising Ukrainian and foreign architects and scenic designers.

Dychenko I.S., 1978. Yevhen Lysyk. Narys pro zhyttya i tvorchistʹ. Mystetstvo, K: s. 112.
Ostrovsʹkyy H., 1984. Monumentalʹna stsenohrafiya. Tvorchestvo, №3, s.18-19.
Domansʹka H., Proskuryakov V., 1997. "Te, shcho zhyve u tobi…". Kino / Teatr, №1, s. 22-24.
Medvidʹ L., 1997. Dekilʹka sliv pro maystra. Alʹmanakh 1995-1996, Lʹvivsʹka akademiya mystetstv, s. 28-29.
Poskuryakov V., 2001. Potribne i vichne. Teatralʹna besida. Lʹviv, 4.2.[10]. s. 40-43.
Proskuryakov V., 1995. Fenomen Lysyka. In memoriam Yevhena Lysyka. Halytsʹka brama, №8, s. 8-9.
Proskuryakov V., 1995. Vin zhyv teatrom... In memoriam Yevhena Lysyka. Halytsʹka brama, № 8, s. 11.
Sodja Lotker. 2015. Shared Space Music Weather Polities. B: L.Cepcova, S. Lotker, D.Parizkova, O.Svoboda, Prague Quadrennial of Performance Design and Space. Prague. 8.06.2015 - 18.06.2015. Arts and Theatre Institute. p.10.
Exhibition of Countries & Regions, Fragments. 2019. Prague Quadrennial of Performance Design and Space. Program brochure PQ19 imagination, transformation, memory. Prague. 6.06.2019 - 16.06.2019. Arts and Theatre Institute. p. 26, 58.
Prosuryakov V.I. 2004. Arkhitektura ukrayinsʹkoho teatru. Prostir i diya. Lʹviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, Vydavnytstvo "Sribne slovo". s. 518-525.
V. Proskuryakov, Klymko Z.O., Zinchenko red., 2005. Yevhen Lysyk : Bibliohrafischnyy pokazhchyk. Lʹviv: Sribne slovo. s. 64.
Proskuryakov V. I. 2003. Antolohiya ta ideolohiya ohlyadiv - konkursiv dyplomnykh proektiv vypusknykiv arkhitekturnykh shkil Ukrayiny kintsya ХХ - pochatku ХХІ stolitʹ. Lʹviv: Vyd-vo Nats. Un-tu "Lʹviv. Politekhnika". Arkhitektura. №486. s. 176-182.
Proskuryakov V. I., 2005. Pro ohlyady - konkursy dyplomnykh proektiv vypusknykiv arkhitekturnykh shkil Ukrayiny v roky nezalezhnosti. Zapysky Naukovoho tovarystva im. T. Shevchenka, Pratsi Komisiyi arkhitektury ta mistobuduvannya. Lʹviv. Vyd-vo Doslidno-vydavnychoho tsentru NTSH u Lʹvovi. Tom ССХLІХ. s. 633-653.
Proskuryakov V.I., Kubay R.M., 1998. U rusli vidrodzhenykh tradytsiy i modernykh kontseptsiy ( z dosvidu tvorennya stsenohrafiyi ukrayinsʹkykh khrystyyansʹkykh kontsertno-vydovyshchnykh zakhodiv naprykintsi ХХ st.). Visnyk Derzh un-tu "Lʹvivsʹka politekhnika". Lʹviv: Vyd-vo Derzh. un-tu "Lʹvivsʹka politekhnika". Arkhitektura. №358. s. 245-252.
Proskuryakov V., Klymko Z., Zinchenko O. 2016. Tvorchistʹ YE. M. Lysyka v chasi, prostori, stsenohrafiyi ta arkhitekturi. Lʹviv: Vyd-vo Derzh. un-tu "Lʹvivsʹka politekhnika", s. 136.
Klymko Z.V. 2019. Arkhitektura stsenohrafiyi YE. Lysyka: dys. kand. arkh.:18.00.01. Lʹviv. - 232 s.
Hovard Pamela, Drabek Pavel. 2019. What is scenography? New-York.: Routledge. p. XX -XXIV.
https://doi.org/10.4324/9781315146232
Proskuryakov V. I. 2002. Pryntsypy rozvytku arkhitekturnoyi typolohiyi Ukrayinsʹkoho teatru: dys. doktor arkh.:18.00.02. Kyyiv. - 755 s.
Kordunyan O. P. 2009. Pryntsypy proportsionuvannya v arkhitekturynkh typakh hromadsʹkykh budivelʹ i sporud Ukrayiny: avtoreferat dys. kand. arkh: 18.00.02. Lʹviv. - 22 s.
Meshcheryakov V. N. 2017. Vossozdaniye Kafedral'nogo Spaso-Preobrazhenskogo sobora. Odessa: Feniks. - 464 s.
Yurii Filipchuk. 2017. The architectural creation of theatrical and entertainment centers for children and young as a factor of increasting the attractiveness of cities in Ukraine. The example of the puppet theater in Kropyvnytcky. In: Joannа Gill- Mastalerczyk, Politechnika Swietokryska, Zabudova na obszarach zurbanizowanych, zagrozonych oraz trudnyh. Kielce: Architektura 6. s. 56-66.