CHURCH OF THE DISCALCED CARMELITES IN LVIV AND THEIR ARCHITECTURAL STYLE

AS.
2021;
: 42-57
Authors:
1
Master Graduate of the Department of Art History University of Vienna

The former church and monastery of the Discalced Carmelites, present Greek Catholic Michael the Archangel Church, is one of the most unexplored sacred buildings of Lviv. Despite its historical importance to the town, the few surviving documents list only donations and royal privileges. This article refers to examples of other Carmelite churches, as well as Italian religious houses to try to explain the possible building process. Not only them but also the already existing convents of the city shaped its form, which is significant for locating its history within the local building tradition.

AKKr 338/453.
AGAD, Metryka koronna 155.
AT-OeStA/AVA Kultus AK Katholisch 892 2, 1787-1825. Karmeliter in genere, in Lemberg, Milatyn, Sosiadowice, Trebowla, Wiszina, Zagorze.
Betlej, A., Biernat, M., Kurzej, M., and Ostrowski, J. K., 2012. Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, 20, Krakow.
Бевзо, О., 1970. Львівський літопис і Острозький літописець. Київ.
Brinckmann, A. E., 1970. Handbuch der Kirchen Roms, Die Kirchen innerhalb der Mauern Roms, 2, Vienna.
Bullarium Carmelitanum plures complectes summorum pontificum constitutiones ad ordinem fratrum beatissimae, semperq[ue] virginis die genitricis Mariae de Monte Carmelo spectantes,1, 1715, Rome.
Bullarium Carmelitanum plures complectes summorum pontificum constitutiones ad ordinem fratrum beatissimae, semperq[ue] virginis die genitricis Mariae de Monte Carmelo spectantes, 2, 1718, Rome.
Chodynicki, I., 1846. Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów zakonu karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie, późniéy pod panowaniem Austryi, Rossyi, Pruss zostających. Lviv.
De Ahumada, T., 1565. Libro de la Vida.
De Ahumada, T., 1610. Libro del fundazion.
Husak, S., 2016. Die Kirche des Erzängels Michael und das Karmeliterkloster in Lwiw. Master Thesis, University of Vienna, Vienna.
Jósefowicz, J. T., 1854. Kronika miasta Lwowa : od roku 1634 do 1690 : obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej : a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce / napisana spółcześnie w języku łacińskim przez J. Tomasza Józefowicza [...]. Lviv.
Капраль, М., 2010. Привілеї Львова. Львів.
Mańkowski, T., 1974. Dawny Lwów. Jego sztuka i kultura artystyczna. London.
ÖENB, Cod. 11988, Historia collegii leopolinensis Societatis Jesu manu priopria R(everendi) P(atris) Matthiae Wielewicz pro tunc rectoris dilligentissime collecta et decripta ad annum 1665, quo anno obdormavit in Domino.
PP. Fortunatus a Jesu and Beda a Ss. Trinitate OCD, 1968. Constitutiones Carmelitarum Discalceatorum. Rome.
Smet, J., 1975. The Carmelites. A history of the brothers of our Lady of Mount Carmel. Ca. 1200 A.D. Until the Council of Trent. Rome.
Смірнов, Ю., 2011. Храм Святого Архистратига Михаїла (колишній костел кармелітів босих). Галицька Брама, 5-6, с.30-37.
Sturm, S., 2002. L'architettura di Carmelitani scalzi in età barocca. L'Eremo di Montevirginio e la tipologia del Santo Deserto, 3, Rome.
Thullie, C., 1913. O kosciołach lwowskich czasów odrodzenia. Lviv.
Vindelicorum, A., 1631. Constitutiones Fratrum Discalceatorum Congregationis S. Eliae Ordinis B.mae Virginis Maria de Monte Carmelo, Augsburg.
Wanat, B. J., 1979. Zakon Karmelitów bosych w Polsce. Klasztory Karmelitów I Karmelitanek bosych 1605-1975. Krakow.
Wilkinson-Zerner, C., 1993. Juan de Herrera. Architect to Philip II of Spain. New Haven.
Шустова, Ю., 2009. Докуметы львовского Успенского ставропигийского братства (1586-1788). Источниковедческое исследование. Москва.
Zimorowicz, B., 1835. Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi I Lodomeryi stolicy z opisaniem dokładnem okolic I potróynego oblęźenia. Lviv.
Zimorowicz, B., 1899. Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się z polecenia reprezentacyi miasta. Lviv.
Zubrzycki, D., 1844. Kronika miasta Lwowa. Lviv.
Зубрицький, Д., 2002. Хроніка міста Львова. Львів.
ЦДІАЛ, ф.52, оп. 1, спр. 239.
ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 1, спр. 237.
ЦДІАЛ, ф. 129, оп. 1, спр. 159.
ЦДІАЛ, ф. 52, оп. 2, спр. 34.