CHRONOLOGY AND ARCHITECTURE OF ST. PETER'S CHURCH IN PRZEMYSL FROM THE ANCIENT RUS' ERA TO THE XVII CENTURY

AS.
2021;
: 148-153
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Design and Fundamentals of Architecture

The article analyzes the complex of historical and archaeological materials related to the architecture of the lost St. Peter's Church in Przemysl, which existed approximately from the XII-XIII centuries to 1679. Based on the systematization of the available data, an attempt is made to recreate the chronology of changes in the planning structure and appearance of the structure from the time of its appearance to dismantling.

Dobrianskyi A. 1893, Istoryia epyskopov trekh soedynennykh eparkhyi, peremyshlskoi, samborskoi i sanotskoi, ot naydavnishykh vremen do 1794 hoda, Lvov: nakladom d-ra Ivana Dobrianskoho. - P.13
Dyba Yu. 2005, Ukrainski khramy-rotondy Х - pershoi polovyny XIV stolit'. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" - S.12
Fine John V. A. 1994, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest University of Michigan Press, - P. 76-78
https://doi.org/10.3998/mpub.7807
Holubets M. 1928, Peremyshl, Lviv: Drukarnia Stavropihiiskoho instytutu, - Р. 12
Koperski A. 2017, Prace archeologiczne przy kościele św. Piotra w Przemyślu. Nasz Przemyśl, listopad.
Kunysz A. 1981, Prszemyśl w Pradziejach I wczesnym średnioweczu, Rzeszow: RSW «Prasa- Ksązka-Ruch» Krajowa Agencja Wydawnicza 1981 - S.129
Księga Ławnicza 1402-1445, wyd. J. Smołka, Z. Tyminska, Przemysł , -S. 106 Łękawski Т. 1906, Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa, Przemyśl: dr. Jana Lazora - S.13-14
Maciejowski W. 1839, Pamietnicki o dziejach, pismiennictwie i prawodawstwie Slowian. (Denkmäler zur Geschichte, Literatur und Gesetzgebung der Slaven, als Anhang zu des Verfaßers Rechtsgeschichte.), Eggers u. Hinrichs. - S.24-25
Orłowicz M. 1917, Ilustrowany Przewodnik po Przemyślu i okolicy . - S.71
Pawłowski, F. 1869, Premislia sacra, sive Series et gesta episcoporum r. I. Premisliensium, Cracoviae: Vlad. Jaworski. - P. 62
Źaki A. 1958, Topografia wczesnosredniowiecznego Przemysla. AAC R. I;-S. 84