FEATURES OF THE BERNARDINES DEFENSIVE MONASTERIES OF WESTERN UKRAINE IN THE XVII-XVIII CENTURIES

AS.
2021;
: 189-196
Authors:
1
Department of architecture and conservation, Lviv Polytechnic National University

The article analyzes the landscape and urban planning location of monasteries of Bernardins based on desk and field studies. Previously unknown facts about the existence and functioning of individual monastic fortification elements were revealed, and the features of the order's defensive structures were determined. 

Chadam, A. 1985, "Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych", у Wyczawski. H. E. (Ed.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych: dzieło zbiorowe, Kalwaria Zebrzydowska, Cieszyn, S. 172-175.
Czernecki, J. 1939, Maly krol na Rusi i jego stolica Krystynopol, kziegarnia J.Czerneckiego, Krakow.
Gesher Galicia 2015, "Husiatyn Cadastral Map 1827/1862", The Gesher Galicia Map Room, Доступно: https://maps.geshergalicia.org/cadastral/husiatyn-gusyatin-husyatin-1862/.
Kurzej M. 2006, "Kościół Bernardynów w Leszniowie - nieznane dzieło Jana Wolffa", у Betlej, A., Krasny, P. (Eds.), Sztuka kresów wschodnich, Impuls, Kraków, S. 23-40.
Kwiecińska, E. 2016, "Husiatyn", in Jakubowski M., Sas, М., Walczyna, F. (Eds.), Miasta wielu religii: Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, I, Alnus, Warszawa, S. 63-67.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1884), "Leszniow", Druk "Wieku", Warszawa, S. 176.
Rybchynskyi, O.V. and Khokhon, M.P. 2016, "Seventeenth and Eighteenth century fortified monasteries in Ukraine's Western region in the context of their historical development", ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics., Vol. 8 № 2, рр. 8-23.
Rybchynskyi, O.V. and Khokhon, M.P. 2017a, "Defensive buildings of monastery complexes located within the town areas of historical cities in Western Ukraine", Space & FORM, № 31, рр. 275-292.
https://doi.org/10.21005/pif.2017.31.E-01
Rybchynskyi, O.V. and Khokhon, M.P. 2017b, "The Western Ukraine downtown monastery complexes in 17-18 centuries. The
https://doi.org/10.21005/pif.2017.31.E-01
principles of the defenses formation", Сurrent issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, № 9, рр. 240-247.
Tokarzewski, M. 1913, Z kronik zakonnych kościol a klasztoru oo. Berardynow w Zaslawiu na Wolyniu, Warszawa S. 1-10.
Boyko, O. і Semenyuk, A. 2012, "Bernardine monastery in Sokal: history and architecture", Problems of research, preservation and restoration of historical fortifications. Collection of scientific works based on the results of the 4th International Conference of Young Scientist /Kafedra restavratsiyi ta rekonstruktsiyi arkhitekturnykh kompleksiv, № 4, s. 133-140.
Vuytsyk, V.S. 2012, Volodymyr Vuytsyk. Leopolitana I: Bernardine Monastery in Lviv, № 1, VNTL-Klasyka, Lʹviv.
Zharikov, N.L. 1986, Monuments of urban planning and architecture of the Ukrainian SSR: (illustrated directory-catalog) in four volumes, Budível'nik, Kyiv.
Khokhonʹ, M.P. 2018, "Defense Bernardine monastery in Leshniv", u Abstracts of the youth section of Architecture and Urban Planning Commission prepared to participate in the XXVIII Scientific session, Lʹviv, 28-29 bereznya 2018, PP "Oshchypok M. M.", Lʹviv, s. 70-72.