Mechanisms of public administration in the sphere of family policy: organizational and legal aspect

Authors: 

L. Pasyeka

Organizational and legal components of public administration mechanisms in the sphere of family policy in Ukraine are researched. The main legal and organizational gaps in the system of public administration of this area on the basis of the analysis of existing legal framework and practice of implementation of management mechanisms and tools are found out. The most important directions are presented and ways of legal and organizational improving of public administration mechanisms of the state family policy in Ukraine are defined.

 1. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 475-XIV від 05.03.1999 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 2. Про Концепцію державної сімейної політики [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 1063-14 від 17.09.1999 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 3. Про Програму «Українська родина» [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 243 від 14.03.2001 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 4. Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 244 від 19.02.2007 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 5. Про Концепцію Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 р. [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 325-р від 31.05.2012 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 6. Державний комітет статистики України. Квартирний облік та кількість наданих квартир в Україні у 2010 році // Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://govuadocs.com.ua/tw_files2/urls_2/627/d-626874/7z- docs/1.pdf.
 7. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 — 2012 рр. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів № 1089 від 29.07.2002 р. — Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua.
 8. Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України № 2811-XII від 21.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1993. — № 5. — Ст. 21.
 9. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України № 1768-ІІІ від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2000. — № 35. — Ст. 290.
 10. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам : Закон України № 2109-ІІІ від 16.11.2000 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2001. — № 1. — Ст. 2.
 11. Про схвалення Концепції демографічного розвитку на 2005 — 2015 рр. [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 724-р від 08.10.2004 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 12. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 р. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 879 від 24 червня 2006 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 13. Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 р. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1849 від 27.12.2006 р. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 14. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
 15. Щодо напрямків соціальної підтримки сім’ї в контексті реалізації демографічної політики в Україні [Електронний ресурс] : аналіт. зап. / Національний інститут стратегічних досліджень. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/940.
 16. Петрина К. Д. Зміни політики соціального захисту: світовий досвід / К. Д. Петрина // 2025 рік: нові демографічні виклики для України [Електронний ресурс] : матер. кругл. стол. — К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2011. — Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/mass_media/20110420055106.pdf.
 17. Дошкільні навчальні заклади [Електронний ресурс]. — К. : Держкомстат, 2011. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ osv_rik/osv_u/dz_u.htm.