Investigation of influence of level pole inclination for value of errors depending from value of elevation

Authors:
1
Lviv Forest Engineering Institute; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  1. Pavliv P. V. Issledovanie oshibok, zavisjashhih ot prevyshenij, pri nivelirovanii vdol' rek. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 5. Izd-vo L'vovskogo un-ta, L'vov, 1966.
  2. Pavliv P. V. Issledovanie mehanizma nakoplenija oshibok, zavisjashhih ot velichiny prevyshenija. V sb. «Inzhenernaja geodezija», vyp. 5. «Budіvel'nik», Kiev, 1968.
  3. Pavliv P. V. Issledovanie oshibok geometricheskogo nivelirovanija, zavisimyh ot velichiny prevyshenija. V sb. «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 8. Izd-vo L'vovskogo un-ta, L'vov, 1969.
  4. Chebotarev A. S. Ocenka tochnosti rezul'tatov nivelirovanija. Trudy CNIIGAiK, vyp. 85. Geodezizdat, M., 1951.
  5. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie, Trudy CNIIGAiK, vyp. 111. Geodezizdat, M., 1956.