Method of accounting the deviation of points from the route when ground layout of a high-voltage transmission line

Received: October 29, 1971
Authors:
1
Department of Geodesy, Lviv polytechnic National University

1. Bol'shakov V. D. Sposob otyskanija stvora pri razbivke mestopolozhenija promezhutochnyh opor linij jelektroperedachi. - «Jelektricheskie stancii», 1956, № 10.
2. Shilov P. I. Geodezija. M., Geodezizdat, 1956.
3. Shishkin V. I. Postrojka geodezicheskih znakov. M., Geodezizdat, 1961.