The method for determining elements of the location of slopes and occurrence of the Earth's formations using aerial photographs

Received: March 16, 1971
Authors:
1
Scientific Research Institute of Applied Geodesy (Novosibirsk, Russia 1971)

1.Ivlev A. L. Opredelenie uglov naklona ajerosnimka vdol' proizvol'nyh napravlenij. - «Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka», 1970, v. 5.
2. Ivlev A. A. O tochnosti uklonov mestnosti, poluchennyh po girostabilizirovannym ajerosnimkam bez polevoj podgotovki. - V sb.: «Geodezija, kartografija i ajerofotos#jomka», 1971, v. 13.
3. Kozhevnikov N. P. [i dr.]. Geologicheskij stereometr. - «Geodezija i kartografija», 1968, № 5.
4. Nastavlenie po topograficheskim s#emkam v masshtabah 1:10000 i 1:25000, =ch. II. Kameral'nye raboty. M., «Nedra», 1965.