The possibilities of increasing the accuracy of geodetic leveling when determining the heights of the control points

Received: December 15, 1971
1
JSC "UKRVODPROEKT"(Lviv branch); Lviv Polytechnic National University

1. Izotov A. A., Pellinen L. P. Issledovanie zemnoj refrakcii i metodov geodezicheskogo nivelirovanija. - Tr. CNIIG AIK, vyp. 102, M., Geodezizdat, 1955.
2. Maslich D. I., Petrashevich G. G. Sutochnye izmenenija refrakcii v Zapoljar'e. «Geodezija i kartografija», 1969, № 9.
3. Nastavlenie po topograficheskim s#emkam v masshtabah 1:10000 i 1:25000. Ch. 1. Polevye raboty, M., «Nedra», 1964.
4. Hotimskij V. I. Vyravnivanie statisticheskih rjadov po metodu naimen'shih kvadratov (sposob Chebysheva). M., Gosstatizdat, 1959.