On the question of determining the distances and heights of points using single photo-theodolite photographs

1965;
: 111-117
Authors:
1
Kyrgyz State Technical University after I. Razzakov

1.    V. I. Kibal'iikov -  Kombinirovanoe ispol'zovanie materialov  vozdushnoj i nazemnoj fotos#emok pri geologicheskih issledovanijah. Geologicheskij sbornik. L'vovskogo geologicheskogo  obshhestva №7-8.L'vov. 1961.
2.    A.S. Chebotarev Geodezija.  Geodezizdat, 1955.