The investigation of the influence of changes of the soil water levells on the results of height precision levelling

1
Lviv Forest Engineering Institute; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Dvulit P. D., Gudz I. I., Pavliv P. V., Tolubjak P. E. O vlijanii izmenenij urovnej gruntovyh vod na vremennye variacii sily tjazhesti // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1986. Vyp. 43. S. 18—21.
  2. Pavliv P. V.. Pnevskij P. I. Issledovanija ustojchivosti punktov nivelirnoj seti//Geodezija i kartografija. 1983. № 12. S. 15—17.