To the question of estimating the accuracy of solid trilateration networks

Received: April 25, 1966
1
Lviv polytechnic National University

1. Zavodovskij A. V. Ocenka tochnosti linejnyh trianguljacii. Nauchnye zapiski L'vovskogo politehnicheskogo instituta. serija geodezicheskaja. № 5, L'vov, 1959.
2. Kutuzov N. I. Nakoplenie pogreshnostej v rjadah trianguljacii s izmerennymi storonami. Izvestija vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, № 2. 1957.
3. Provorov K. L. 0 tochnosti sploshnyh setej trianguljacii Geodezizdat, M., 1956.
4. Provorov K. L. Tochnost' jelementov seti nelinejnyh trianguljacij. Trudy NIIGAiK, vyp. Xl, M., 1958.