Reduction of V. V. Brovar's formula defining the figure of the Earth to the Taylor series

Received: September 23, 1966
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Brovar V. V. O reshenii kraevoj zadachi Molodenskogo. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij, Geodezija i ajerofotos#jomka vyp_ 4, 1963.
2. Marych M. I. Po povodu vychislenij otklonenij otvesa. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emki», vyp, 1. Izd-vo L'vovskogo un-t, 1964.
3. Marych M. I. Ob opredelenii otklonenij otvesa na fizicheskoj poverhnosti Zemli. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka», vyp. 3. Izd-vo L'vovskogo universiteta, 1965.
4. Molodenskij M. S., Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo polja i figury Zemli. Trudy CNIIGAiK, vyp. 131, Geodezizdat, M.. 1960.