Контакти

Офіційна адреса:
Кафедра залізничного транспорту НУ «Львівська політехніка»:
вул. І. Блажкевич, 12а, Львів, 79052, Україна
Контактна адреса електронної пошти: young-scientists.conf.rail@lpnu.ua
Телефон: (032) 267-99-74

Голова організаційного комітету
Віталій КОВАЛЬЧУК – д.т.н., доцент, професор кафедри залізничного транспорту, Національний університет «Львівська політехніка», Україна.
vitalii.v.kovalchuk@lpnu.ua