Науковий комітет конференції

Голова наукового комітету:

Микола КУЗІН – д.т.н., професор, професор кафедри залізничного транспорту Національного університету «Львівська політехніка», Україна.
mykola.o.kuzin@lpnu.ua

Члени наукового комітету:

Олена БАЛЬ – к.т.н., доцент, завідувач кафедри залізничного транспорту, Національний університет «Львівська політехніка», Україна;

Ірина БОНДАРЕНКО – д.т.н., доцент, професор кафедри залізничного транспорту, Національний університет «Львівська політехніка», Україна;

Олег ВОЗНЯК – к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», Україна;

Оксана ВОЗНЮК – к.пед.н., доцент, професор кафедри воєнної історії, працівник ЗСУ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна (за згодою);

Володимир ГАВРИЛЮК – д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри автоматики та телекомунікацій, Український державний університет науки і технологій, Україна (за згодою);

Олексій ЛАНЕЦЬ – д.т.н., професор, директор Інституту механічної інженерії, Національний університет «Львівська політехніка», Україна;

Микола СИСИН (Mykola Sysyn) – Dr.-Ing., Відділення верхньої будови колії та колійної техніки, Дрезденський технічний університет, Німеччина (за згодою);

Іван ВАРХОЛЯК – начальник відділу технологій та технічного регулювання технічної служби регіональної філії «Львівська залізниця», Україна (за згодою);

Пйотр ГОЛЕБЙОВСЬКИЙ (Piotr Gołębiowski) – Dr. Inż., кафедра інженерії транспортних систем та логістики, Варшавська політехніка, Польща (за згодою);

Анжей ЖІОЛКОВСЬКІ (Andrzej Ziółkowski) – Dr. Hab. Inż., кафедра двигунів внутрішнього згоряння, Познанський технічний університет, Польща (за згодою).